CACHACA SAGATIBA CRISTALINA - Rượu Ngọc Thanh | Since 1993

CACHACA SAGATIBA CRISTALINA

THƯƠNG HIỆU CACHACA SAGATIBA CRISTALINA
PHÂN LOẠI RUM
DUNG TÍCH 70CL
NỒNG ĐỘ 40% ABV

GIÁ THAM KHẢO

LIÊN HỆ

KHÔNG VAT PLUS SHIPPING

s