1757 ROSSO - Rượu Ngọc Thanh | Since 1993

1757 ROSSO

THƯƠNG HIỆU CINZANO
PHÂN LOẠI VERMOUTH (VANG CƯỜNG HOÁ)
DUNG TÍCH 1L
NỒNG ĐỘ 15% ABV

GIÁ THAM KHẢO

LIÊN HỆ

KHÔNG VAT PLUS SHIPPING

s